Ajuntament de Santa Bàrbara
identitat planera
Santa Bàrbara, un mar d'oliveres Santa Bàrbara, un mar d'oliveres Santa Bàrbara, un mar d'oliveres Santa Bàrbara, un mar d'oliveres Santa Bàrbara, un mar d'oliveres Santa Bàrbara, un mar d'oliveres

A N U N C I
 
Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 29 de setembre de 2016, la modificació puntual de les Normes Subsidiàries el que respecta a la futura rotonda ubicada entre la Ctra. de La Galera, el Passeig de la Generalitat i altres, redactada pel despatx d’Arquitectura Mesquearquitectura, SCP, s’exposa al públic per un termini d’un mes, comptat a partir de la publicació del present anunci en el Butlletí oficial de la Província, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions o al·legacions.
 
Santa Bàrbara, 7 d’octubre de 2016.
L’ALCALDE,
Alfred Blanch Farnós

Agendala Plana RàdioBibliotecaPunt TICInstal·laciones esportivesLlar d'infantsPIJ planerCentre d'interpretacióDeixalleriaOlivetaGaleria d'imatges

la imatge del mes

Imatge del mes

Ajuntament de Santa Bàrbara - Plaça Cid i Cid, 1 - 43570 Santa Bàrbara (el Montsià) - Tel. 977 71 70 00 - Fax 977 71 92 85 - correu electrònic

informació general - avís legal i privacitat